De promeses a fets (1): vianants i bicicletes

A ecomovilidad.net Barcelona volem continuar analitzant les propostes sobre mobilitat que s’han fet durant les darreres setmanes per veure fins a quin punt CiU, com a formació que dirigirà el proper govern municipal a la ciutat comtal, podrà tirar endavant les seves promeses electorals, especialment ara que ha confirmat que buscarà pactes puntuals amb la resta de partits.

Per això, lògicament, prendrem en consideració la representativitat aconseguida per les altres formacions polítiques i el grau de coincidència entre les propostes d’aquestes i les de la coalició guanyadora. Així mateix, suggerim al nou equip de govern que estudiï algunes propostes de la resta de formacions, ja que les considerem especialment interessants. Per facilitar l’anàlisi, hem dividit les diferents qüestions per temàtiques. Avui parlarem de la mobilitat no contaminant.

VIANANT I SEGURETAT VIAL

En aquest camp, sembla haver acord entre CiU, el PSC, ICV-EUiA i Unitat per Barcelona tant per pacificar el trànsit a diferents punts de Barcelona, ja sigui creant zones 30 o zones de vianants, com per revisar la durada dels cicles semafòrics, ja que alguns d’ells són manifestament insuficients per als vianants. Per altra banda, donat que tant CiU com el PSC advocaven als seus respectius programes electorals per augmentar la visibilitat als passos de vianants i als encreuaments, suprimint, si era necessari, el mobiliari urbà i les places d’aparcament que resultessin un impediment per aconseguir-ho, creiem que la coalició convergent comptarà amb el recolzament necessari per tirar endavant aquesta mesura.

Pel que fa a l’accés als centres educatius, la proposta de CiU que, sens dubte, té més possibilitats d’èxit és la d’implantar camins escolars, ja que és una idea també present als programes electorals del PSC, d’ICV-EUiA i d’Unitat per Barcelona. També sembla factible que algun partit doni suport a Convergència i Unió a l’hora d’aprovar un pla específic d’accés a les escoles. Considerem, així mateix, que CiU no hauria de tenir especials problemes per aconseguir el suport necessari per adoptar mesures que permetin reduir la sinistralitat als llocs en què es concentra un nombre més gran d’accidents.

Per altra banda, és molt probable que CiU compti amb els vots del PP si, com va prometre, decideix senyalitzar la presència de radars fixos i mòbils, ja que els populars han manifestat reiteradament que aquests instruments no han de tenir una finalitat recaptatòria, sinó bàsicament persuasiva. Finalment, una mica més improbable sembla la idea de CiU de construir una pista de pràctiques per a les autoescoles.

A més, convindria que la coalició nacionalista seguís també la proposta d’ICV-EUiA i d’Unitat per Barcelona consistent en estendre el model de superilles a tota la ciutat i, especialment, a l’Eixample.

BICI

En relació amb les polítiques per fomentar l’ús de la bicicleta no existeixen grans propostes que hagin de comptar, a priori, amb el suport de la majoria del ple municipal, amb l’excepció de crear, com defensen CiU, el PSC i ICV-EUiA, carrils bici dins de la xarxa viària bàsica, sense ocupar l’espai del vianant. Així, CiU haurà de consensuar amb altres partits la resta de les seves propostes en aquest àmbit, com crear zones de convivència o carrers bici, que només serien aptes per a la circulació rodada d’aquest tipus de vehicles, o construir un carril bici al Passeig Maragall i al Carrer Campoamor i un carril bici segregat al passeig marítim.

Així mateix, CiU necessitarà també buscar suports si, com plantejava al seu programa electoral, pretèn adoptar mesures d’educació viària per a ciclistes i automobilistes i aprovar una nova ordenança que fixi clarament els drets i deures dels usuaris de la bicicleta, les característiques dels carrils bici i dels aparcaments, les preferències o no de pas, la convivència o no amb zones de vianants i les sancions per incomplir la normativa.

Una mica més senzill serà, segons sembla, crear un registre municipal de bicicletes, així com aparcaments vigilats i sistemes antirobatori per a bicis, ja que són propostes defensades tant per CiU com per Unitat per Barcelona i probablement aconseguirien el suport d’altres formacions polítiques.

Finalment, entenem que el nou equip de govern municipal hauria de fer seves moltes de les propostes llançades per ICV-EUiA en aquest àmbit, com potenciar la intermodalitat entre el transport públic i la bicicleta i, en relació amb el servei del bicing, incentivar els desplaçaments en sentit mar-muntanya, establir avantatges als títols de transport de l’ATM i a la quota del carsharing i permetre la reserva de bicicleta a l’estació d’origen i la reserva de plaça d’aparcament a l’estació de destí. Per últim, caldria plantejar-se la conveniència de mantenir operatiu el bicing les 24 hores del dia, com defensen el PP, ICV-EUiA i Unitat per Barcelona.

REFORMES URBANÍSTIQUES

De les propostes incloses als diferents programes electorals amb la finalitat de donar més protagonisme al vianant, només l’ampliació de les voreres a la Via Laietana aconseguiria un suport majoritari al ple municipal, ja que compta amb el vist i plau de CiU i del PSC. Tot i no tenir garantida encara la majoria suficient, també sembla probable que, amb l’acord almenys de CiU i d’ICV-EUiA, pugui sortir endavant la reforma de la Diagonal ampliant voreres, segregant el carril bici i sense tocar els arbres.

Per últim, CiU hauria de buscar suports per poder dur a terme la resta de les seves propostes en matèria de reformes urbanístiques, entre les quals trobem l’ampliació de les voreres al Carrer Balmes, a la Ronda Universitat i a la Ronda Sant Pere, la implantació de la plataforma única al Carrer Sant Pere Mes Baix, l’habilitació de l’Avinguda Icària com a eix per a vianants i ciclistes i el cobriment de la Ronda Litoral amb l’objectiu de generar un gran espai cívic al front marítim. Entenem, no obstant, que també valdria la pena completar la reforma del Passeig Sant Joan des de la Plaça Tetuan fins a la Diagonal, tal i com defensa el PSC.

Malauradament, cal tenir present que les formacions polítiques no sempre defensen actuacions viàries i urbanístiques que afavoreixin als vianants i als ciclistes, sinó que també existeixen nombroses propostes per donar més protagonisme al vehicle privat, com veurem quan, al quart article d’aquesta sèrie, parlem de les ampliacions a la xarxa viària.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

One thought on “De promeses a fets (1): vianants i bicicletes

  1. Pingback: Bitacoras.com