El frau: com aturar-lo definitivament?

0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this page

Foto: www.elpais.com

Si bé hi ha un consens generalitzat en relació amb el fet que hem de pagar per l’ús del transport públic, també és cert que hi ha col.lectius que, senzillament, no poden assumir el cost que aquest té assignat actualment.

Per solucionar aquest problema hem de fixar-nos en alguns països veïns, que disposen d’una àmplia varietat dels anomenats “títols socials”, és a dir, títols previstos específicament per als col.lectius menys benestants. Per sort, l’ATM ja ha començat a abordar aquest assumpte, mitjançant la creació dels títols per a famílies nombroses i famílies nombroses especials, amb descomptes que van del 20 al 50%. No obstant això, és necessari, i de forma urgent, adoptar altres mesures que permetin eliminar el frau que es produeix per l’alt cost que té el transport públic per a algunes famílies. Considerem, doncs, que cal:

– Estendre la gratuïtat del transport públic fins als 16 anys, que és l’edat d’escolarització obligatòria.

– Reduir el preu per a estudiants desocupats.

– Eliminar la T-Jove tal i com està plantejada actualment, ja que és una aberració: fer pagar 115 euros a joves, majoritàriament sense feina, és una falta de respecte que només coneixem els que, per necessitat, hem pagat religiosament aquest títol cada 3 mesos, elevant-se el cost anual a més de 400 euros, quantitat completament inassumible per a moltes famílies.

– Reduir el preu per a empleats amb necessitat obligatòria de transport. Una reducció del 20 o 30% podria ser adequada.

– Reduir el preu dels títols per a unitats familiars amb uns ingressos baixos, aplicant un preu que sigui proporcional a la seva capacitat adquisitiva.

La solució a la xacra del frau

Tot i que la solució al creixent problema del frau al transport públic hauria de correspondre únicament i exclusivament al propi ciutadà que defrauda, sabem que a Espanya això no serà així mai, al contrari d’altres països més “civilitzats” del centre i nord d’Europa, i per això s’ha d’estar constantment innovant.

Així, doncs, considerem que per tal d’eliminar la immensa majoria del frau que es comet actualment seria convenient prendre les següents mesures:

Augmentar la percepció mínima per cometre frau de 50 a 600 euros (o més), a més d’eliminar la reducció del 50% si s’abona la multa al moment, amb l’objectiu que colar-se al transport públic deixi de ser rendible. En altres paraules, els defraudadors han de tenir por que els “enganxin” sense bitllet, de manera que s’ho pensin dues vegades abans de colar-se. Aquesta és, potser, la mesura més important de totes.

Incrementar radicalment la seguretat privada al metro, vigilant de manera permanent totes les línies de validació d’aquelles estacions que superin les 10.000 validacions diàries i que, per tant, assumeixen elles soles més de l’1% de validacions totals de metro, fent vigilància “itinerant” a la resta de línies de validació. Encara que hauria qui reclamaria seguretat a totes les entrades al metro, això és inassumible econòmicament.

Introduir la figura del policia de transports a la xarxa de metro, fet que restaria impunitat als infractors i reforçaria l’autoritat del vigilant de seguretat privat, moltes vegades minvada pels propis passatgers. Sobre aquesta qüestió es va fer una àmplia anàlisi fa uns mesos a ecomovilidad.net Madrid.

Instal·lar portes antiretorn a totes les estacions de la xarxa de metro, no de forma gradual, sinó de manera immediata.

Augmentar l’agressivitat de les portes d’entrada, de manera que en comptes d’estar programades per ser tolerants al frau es tanquin sense reobrir en detectar el “frau per trenet”. Tal com estan configurades ara detecten el frau, però quan es cola la segona persona es mantenen obertes per tal de no colpejar-la.

Implantar el nou sistema de validació i venda, basat en les targetes amb xip, que està previst per al 2012 (ja veurem si s’arriba a implantar aquest any amb les retallades en la inversió pública) i que, de funcionar com, per exemple, a Londres permetrà eliminar d’arrel el salt de zona, en ser el mateix bitllet qui decideix quin import cobra en funció de les zones recorregudes, i que es descomptarà en la cancel·lació de sortida.

Instal·lar validadores de sortida a totes les estacions de la xarxa, impossibilitant que puguin burlar-les les persones sense bitllet.

Dotar a tota la plantilla d’atenció al client de metro de la possibilitat (que no obligació) de multar al passatge quan presenciessin la comissió de frau, reservant als interventors el seu treball d’intervenció.

Potser la solució no passi per implementar-les totes, o no cadascuna d’elles al complet, sinó trobar un equilibri de totes elles. La qüestió és que aquest problema s’ha d’aturar com més aviat millor, per evitar la sagnia econòmica a la qual es veuen sotmeses les arques públiques que, d’altra banda, no oblidem que aquest no és més que un nom que es dóna als nostres diners, els de tots els ciutadans.
0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

10 thoughts on “El frau: com aturar-lo definitivament?

 1. Sobre les validadores de sortida, comentar que moltes instal·lacions del Metro no podrien absorbir les cues que es generarien, que no són les mateixes que per entrar, ja que són fluxos molt més intensos els de sortida que els d’entrada, gota a gota.

 2. Implantar la meitat de les mesures proposades serien de tal moléstia pels usuaris honrats que personalment preferiría que es colés qui vulgui a sentir-me ximple, i segurament el que faría seria comprar una moto.

  Com bé diuen, la multa de 600€ no vol dir res, en tota la vida només m’han demanat un cop el bitllet al metro, encara em sortiría bé de preu no pagar. Odio les validadores de portes, només serveixen per fer cues. Si a més es redueix el temps de pas, si entres per exemple amb una bicicleta o una maleta pot ser que et tanqui al mig. Es indignant que haguem arribat a aixó, és més molest que no pas que el de devant salti, com a mínim triga menys que la validadora, i tinc els meus dubtes que no siguin un perill en cas d’allau.

  El que s’ha de fer és posar més vigiláncia i que t’els trovis més sovint, com a mínim un cop al mes. Tampoc entenc que no sigui económic tenir una persona a cada parada quan avants hi havía una taquilla a cada estació. I ara hi ha al seu lloc una peixera, normalment amb dos treballadors que la única cosa que els veig fer és ajudar als que se’ls hi queda el bitllet a la maquina. puc entendre que vulguin reduir costos, pero si tot el que fan va en perjudicar els usuaris, el que m’extraña és que no baixin en nombre. Treure barreres+més controls.

 3. Totalment amb la creació d’una policia de transports, per lluitar contra el frau i sobretot contra l’incivísme i inseguretat en el transport públic.

  Ara bé, algunes de les mesures que proposes per lluitar contra el frau no les trobo adequades perquè perjudiquen l’usuari honrat:
  – Validar el bitllet de sortida en estacions de metro amb molta afluència de passatgers seria una pèrdua de temps molt gran i una molèstia per la gent que paga el bitllet.
  – Augmentar l’agressivitat de les portes d’entrada: hi estic d’acord sempre i quan funcionessin 100% correctament però és molt delicat aquest aspecte: si es tanquessin a sobre l’usuari que valida el bitllet a part dels anys que pugui ocasionar a la persona, aquesta podria denunciar l’operador de transport. A mi una porta d’aquestes em va segar l’anorac al sortir, tot i que no era necessari introduir el bitllet.
  – L’augment de la percepció mínima a 600 € ho trobo del tot exagerat sobretot perquè gent despistada sense mala fe hauria de pagar una multa del tot exagerada. Gent que es confon amb les zones i per exemple va de Barcelona a Terrassa amb 2 zones o coses similars no trobaria just que haguessin de pagar 600€. Sense anar més lluny abans entre Sabadell Nord i Terrassa, tot i no haver cap estació intermèdia et feien pagar 2 zones, perquè contaven Castellarnau i Torrebonica com a estacions, tot i fer 20 anys que estan tancades.
  Jo com a màxim augmentaria la percepció mínim a 100€ però mantenint el descompte del 100%.

  En la línia del què diu el Jorge per la clau per lluitar contra el frau és que hi hagi més revisors que et demanin el bitllet: una persona que agafi cada dia el transport públic, només que li demanessin el bitllet 2 cops al mes ja no li sortiria a compte anar sense bitllet o amb frau de zona. El problema és que ara pots estar mesos, utilitzant el tren o el metro cada dia sense que cap revisor et demani el bitllet.

 4. Sincerament, crec que simplement posant més interventors (que vagin en grups de 15 i repassin trens i estacions en pocs minuts) i la creació de la policia de transport.

  No fa falta que la intervenció sigui exclusivament a les validadores sempre que hi hagi una bona presència d’interventors i policia de transport amb les seves partinents “razzies”.

  La regió metropolitana té un greu problema.

 5. Hi ha una error d’ortografia:

  No s’escriu pas rretorn, s’escriu amb una única erra, retorn (com resoldre, religió, raqueta.. , com tots els seus derivats i composts.

  antiretorn en lloc de antirretorn. Crec que hi ha molta gent que ho confon, car assimilen que la R es comportarà com la LL.

 6. Pingback: Bitacoras.com