El resultat de la consulta sobre la Diagonal indica que cal definir un tercer projecte

Tot i que la Plataforma «Diagonal per a Tothom», de la qual forma part l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), va demanar el vot per les opcions “A” i “B”, per ser les úniques alternatives concretes que proposaven una mobilitat més eficient i sostenible per a tothom, atenint-nos al resultat que va donar la majoria absoluta a l’opció “C”, entenem que ara cal un tercer projecte.

L’opció “C” no nega la necessitat de la reforma ni la prioritat per la mobilitat sostenible a la Diagonal, cosa que mai ha estat l’objecte de la consulta popular. Cal recordar que l’any 2008 tots els grups polítics municipals, tret el Partit Popular, van acordar la reforma de la Diagonal, la prioritat per la mobilitat sostenible i la consulta ciutadana per escollir-ne el projecte.

Al mateix temps, s’ha de recordar que el Pla Director d’Infraestructures  2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità va optar per fer del tramvia l’espina dorsal del transport a la nova Diagonal. També cal recordar les mocions aprovades pels Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona, que ja gaudeixen d’aquest servei, per connectar les dues xarxes.

Des de la «Plataforma Diagonal per a tothom» i des de la PTP entenem que cal també una reflexió profunda sobre la manera com s’ha aconduït aquesta consulta popular, en tant que ha degenerat fins al punt de convertir-se en un plebiscit polític.

A més, hi ha hagut dèficits importants en la comunicació del projecte que han impedit que la ciutadania estigués ben informada. Així, s’han maximitzat qüestions com el cost, els terminis d’obra o el desviament del trànsit, mentre que s’han minimitzat aspectes molt més importants, com són la capacitat del nou transport públic i de la mobilitat no motoritzada per absorbir la major part de la demanda actual, o la reducció de la gravíssima contaminació, el canvi climàtic, els accidents i el soroll.

En definitiva, s’ha propagat una idea totalment perversa sobre el procés: reformar la Diagonal col·lapsarà l’Eixample, fent que s’estengui la por entre la gent a la que es consulta.

D’altra banda, des del camp polític no s’ha fet cap pedagogia sobre mobilitat i s’ha donat excessiva rellevància a aspectes visuals i formals, sense adduir les raons que justifiquen de forma indiscutible aquest canvi necessari per a l’avinguda.

Tot aquest soroll i poca informació han deslluït la primera oportunitat d’aplicar a Barcelona la democràcia directa, sense intermediaris polítics. Entenem que la consulta no només s’ha utilitzat per definir una opció de reforma per a la Diagonal, sinó per canalitzar un vot de protesta generalitzada sobre aspectes de descontentament popular en relació amb altres temes aliens o poc relacionats amb la mobilitat sostenible que aquesta ciutat necessita.

En qualsevol cas, cal mirar endavant i que l’Ajuntament no rebutgi ara les seves obligacions, ja que segueix sent necessari actuar sobre la Diagonal per tal de millorar la seva oferta de mobilitat alternativa al cotxe. Conseqüentment, emplacem tots els grups polítics a generar d’immediat una nova proposta de reforma per donar contingut a l’opció “C” i que aquesta pugui ser millor consensuada.

Des de la PTP i des de la plataforma “Diagonal per a Tothom” continuarem treballant fermament, com fins ara, ja que segueix pendent la prioritat de la mobilitat eficient a la Diagonal i l’Eixample, la solució a la congestió, el respecte pel medi ambient i la millora de la salut i qualitat de vida dels ciutadans.

Sobre el autor
Ricard es ingeniero técnico en obras públicas y presidente de la ONG "Promoció del Transport Públic", una de las más importantes de Catalunya en la defensa del transporte público y la movilidad sostenible.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *