Les propostes electorals (1): CiU, ERC i ICV-EUiA

0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this page

Amb les eleccions al Parlament de Catalunya a punt de celebrar-se, a ecomovilidad.net Barcelona creiem que val la pena comparar les propostes que, en matèria de mobilitat, plantegen els diferents partits. Avui comencem analitzant les idees de CiU, ERC i ICV-EUiA, que en els últims comicis van ser la primera, tercera i cinquena força parlamentària, respectivament, mentre que pròximament veurem el que proposen PSC, PP i C’s, els quals, recordem, van ser el segon, quart i sisè partit més votat el 2006. Per analitzar les diferents propostes, les hem dividit en sis grans àrees:

1. Cotxe

En matèria de peatges, CiU i ICV-EUiA defensen que siguin utilitzats com a instruments per gestionar la mobilitat. Així, ICV-EUiA planteja que hi hagi descomptes per a aquells que comparteixin cotxe, mentre que CiU i ERC suggereixen que el preu dels peatges sigui més baix per als cotxes amb alta ocupació. Tots tres partits coincideixen a l’hora de plantejar que també obtinguin descompte aquells que circulin en hora vall, mentre que CiU i ERC consideren que també haurien d’estar bonificats els trajectes en què no hi hagi una via alternativa al peatge. Finalment, mentre ICV-EUiA suggereix que obtinguin descompte els vehicles no contaminants, CiU i ERC defensen que hi hagi rebaixa al preu per als vehicles menys contaminants. Així mateix, ERC aposta per aixecar les barreres en casos excepcionals, com accidents o embussos de gran magnitud, i crear un fons de rescat de peatges, prioritzant els de Mollet del Vallès, les Fonts, el Maresme i Martorell en primer terme i els de Montblanc-Lleida, Girona-La Jonquera i Tarragona-Castelló més endavant.Con las elecciones al Parlament de Catalunya a punto de celebrarse, en ecomovilidad.net Barcelona creemos que vale la pena comparar las propuestas que, en materia de movilidad, plantean los diferentes partidos. Hoy comenzamos analizando las ideas de CiU, ERC e ICV-EUiA, que en los últimos comicios fueron la primera, tercera y quinta fuerza parlamentaria, respectivamente, mientras que próximamente veremos lo que proponen PSC, PP y C’s, los cuales, recordemos, fueron el segundo, cuarto y sexto partido más votado en 2006. Para analizar las diferentes propuestas, las hemos dividido en seis grandes áreas:

1. Coche

En materia de peajes, CiU e ICV-EUiA defienden que sean utilizados como instrumentos para gestionar la movilidad. Así, ICV-EUiA plantea que haya descuentos para aquellos que compartan coche, mientras que CiU y ERC sugieren que el precio de los peajes sea más bajo para los coches con alta ocupación. Los tres partidos coinciden a la hora de plantear que también obtengan descuentos aquellos que circulen en hora valle, mientras que CiU y ERC consideran que también deberían estar bonificados los trayectos en que no exista una vía alternativa al peaje. Finalmente, mientras ICV-EUiA sugiere que obtengan descuento los vehículos no contaminantes, CiU y ERC defienden que haya rebaja en el precio para los vehículos menos contaminantes. Así mismo, ERC apuesta por levantar las barreras en casos excepcionales, como accidentes o atascos de gran magnitud, y crear un fondo de rescate de peajes, priorizando els de Mollet del Vallès, les Fonts, el Maresme y Martorell en primer lugar y los de Montblanc-Lleida, Girona-La Jonquera y Tarragona-Castellón más adelante.

No hi ha consens, en canvi, a l’hora de parlar dels límits de velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, mentre ICV-EUiA defensa la decisió de reduir la velocitat a 80 km/h, en tant que ha demostrat que permet reduir els accidents de trànsit i la contaminació, CiU es mostra clarament contrària a aquesta mesura i planteja suprimir-la.

En matèria d’infraestructures, ICV-EUiA s’oposa a la construcció de la Ronda de Mataró i del Quart cinturó. En canvi, ERC es mostra partidària d’invertir en nombroses carreteres, com el Quart cinturó, l’Eix transversal, l’Eix occidental, l’Eix diagonal, l’Eix del Llobregat i l’Eix pirinenc, entre d’altres. Per la seva banda, CiU advoca pel Quart cinturó, però també per construir un corredor mediterrani i un altre cap al Cantàbric.

Per acabar, ICV-EUiA aposta per l’ús racional del cotxe i pel foment del carsharing i del cotxe compartit, mentre que ERC suggereix que es prenguin mesures restrictives en l’ús del vehicle privat, que es creïn carrils per a vehicles d’alta ocupació a l’àrea metropolitana, que s’estengui el biodièsel com a carburant, que es fomentin els vehicles elèctrics i els híbrids a les flotes públiques o de repartiment i que es donin incentius fiscals als vehicles energèticament més eficients i menys contaminants.

No hay consenso, en cambio, a la hora de hablar de los límites de velocidad en el área metropolitana de Barcelona. Así, mientras ICV-EUiA defiende la decisión de reducir la velocidad a 80 km/h, pues ha demostrado que permite reducir los accidentes de tráfico y la contaminació, CiU se muestra claramente contraria a esta medida y plantea suprimirla.

En materia de infraestructuras, ICV-EUiA se opone a la construcción de la Ronda de Mataró y del Quart cinturó. En cambio, ERC se muestra partidaria de invertir en numerosas carreteras, como el Quart cinturó, el Eix transversal, el Eix occidental, el Eix diagonal, el Eix del Llobregat y el Eix pirinenc, entre otros. Por su parte, CiU aboga por el Quart cinturó, pero también por construir un corredor mediterráneo y otro hacia el Cantábrico.

Para acabar, ICV-EUiA apuesta por el uso racional del coche, por el fomento del carsharing y del coche compartido, mientras que ERC sugiere que se tomen medidas restrictivas en el uso del vehículo privado, que se creen carriles para vehículos de alta ocupación en el área metropolitana, que se extienda el biodiésel como carburante, que se fomenten los vehículos eléctricos y los híbridos en las flotas públicas o de reparto y que se den incentivos fiscales a los vehículos energéticamente más eficientes y menos contaminantes.

2. Ferrocarril

Cal destacar que precisament les tres formacions de què ens ocupem avui han donat suport al llarg d’aquesta legislatura que ara acaba al Pla Tren 2014, elaborat per la PTP, de manera que en breu podria convertir-se en el “full de ruta” del proper govern de Catalunya. Així, tant CiU com ICV-EUiA citen aquest pla ferroviari als seus programes electorals. D’acord amb ell, CiU proposa més oferta, més velocitat, més freqüència, més accessibilitat i, en definitiva, un millor servei en el transport públic, mentre que ICV-EUiA se centra en aspectes d’aquest pla com el soterrament de la via de tren a Sant Feliu de Llobregat, la construcció d’un nou túnel de Rodalies, la quadruplicació de vies i el perllongament de la línia R3 de Rodalies de L’Hospitalet de Llobregat a Castelldefels, per Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

Constatem que, en matèria d’ampliacions, ERC i ICV-EUiA suggereixen moltes més prolongacions que CiU, suposem que perquè aquesta última, davant la possibilitat d’arribar al poder, no vol comprometre’s a allò que potser no podrà complir. Així, tant els republicans com els ecosocialistes advoquen per continuar construint la línia L9 de metro, així com perllongar la línia L1 fins al Prat de Llobregat i la línia L2 fins a l’aeroport. A més, la formació independentista defensa que la línia L4 arribi fins a La Sagrera. En relació amb la línia L3, cal destacar que ERC proposa que es perllongui fins a Trinitat Vella per un costat i fins a Sant Feliu de Llobregat per l’altre i que la línia L6 arribi fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu, tot i que considera que caldria estudiar que fos finalment la línia L6 la que arribés fins a la capital del Baix Llobregat. Per la seva banda, ICV-EUiA considera que la línia L3 hauria d’ampliar-se per Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, mentre que la línia L6 hauria de fer-ho per Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Els republicans, a més, plantegen integrar a la xarxa de metro la línia L12 fins a Castelldefels com a alternativa a la línia de Rodalies entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Sorprenentment, tant el programa electoral d’ICV-EUiA com el d’ERC inclouen com a propostes obres que ja s’han executat i inaugurat. Així, tant ICV-EUiA com ERC parlen de fer arribar la línia L5 fins a Vall d’Hebron, mentre que els ecosocialistes defensen també que la línia L2 es perllongui de Pep Ventura al centre de Badalona. Per altra banda, ICV-EUiA parla d’ampliar els FGC de Sabadell i Terrassa, mentre que ERC planteja que hi arribin fins a Castellar del Vallès i Matadepera, respectivament. A més, ERC defensa que a Barcelona els FGC s’ampliïn de Plaça d’Espanya al Besòs i del Poblenou a la UAB, que es construeixi un nou túnel de maniobres a Plaça de Catalunya i que es creïn nous punts d’enllaç entre FGC i Rodalies.

Pel que fa a la xarxa ferroviària del conjunt de Catalunya, ERC proposa crear un sistema de Rodalies a les províncies de Tarragona i Girona, mentre que CiU i ICV-EUiA l’estendrien també a Lleida i, en el cas dels ecosocialistes, plantegen fer-lo arribar, a més, a la Catalunya Central per atendre les necessitats d’aquesta zona. Així, ERC proposa estructurar una xarxa de Rodalies pròpia entre Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell i una altra entre Girona, Blanes, Figueres i l’aeroport gironí. A més, CiU defensa un sistema únic de gestió ferroviària a Catalunya, així com crear regionals d’alta velocitat, quadruplicar vies i construir baixadors per fer possible l’existència de trens exprés i de caràcter semidirecte, la qual cosa ens sembla molt oportuna, però es contradiu amb la gestió de FGC que van dur a terme els darrers governs convergents. Per la seva banda, ERC i ICV-EUiA aposten per crear un operador ferroviari propi i construir l’eix transversal ferroviari. Els ecosocialistes, a més, plantegen que les inversions previstes inicialment en carreteres es reconverteixin en extensions de la xarxa ferroviària convencional, mentre que ERC proposa millorar les freqüències de pas i els horaris de Rodalies. Per la seva banda, ICV-EUiA planteja instal·lar trens semidirectes entre Puigcerdà i Barcelona, en la línia de la mesura posada en marxa fa unes setmanes. Els republicans, a més, plantegen adaptar la xarxa ferroviària a l’ample internacional, construir l’Eix orbital ferroviari i estudiar la viabilitat de l’Eix ferroviari occidental entre Tortosa i Lleida, així com augmentar la capacitat del tram comprès entre Castellbisbal i Mollet del Vallès, renovar les línies Barcelona-Manresa-Lleida, Reus-Mora d’Ebre i Vic-Puigcerdà i completar la xarxa ferroviària d’alta velocitat de Tarragona a Alacant i de Girona a Perpinyà.

Pel que fa al tramvia, tant ERC com ICV-EUiA aposten per implantar el tram-tren a Tarragona, Girona, el Vallès Occidental i el Bages, així com al llarg de la Diagonal. A més, ICV-EUiA i ERC parlen d’estendre el Trambaix fins a Quatre Camins, però mentre els ecosocialistes defensen que també hi arribi al Prat de Llobregat, procedent de Cornellà de Llobregat, ERC aposta per estendre’l des d’aquesta darrera població fins a Sant Boi de Llobregat. Per últim, els republicans consideren que també caldria portar el tramvia al port de Badalona, al World Trade Center i a Santa Coloma de Gramenet.

3. Transport per carretera

Pel que fa al bus, tant CiU com ICV-EUiA i ERC suggereixen estendre els carrils bus-VAO, tot i que els ecosocialistes i els republicans concreten més aquesta qüestió, en proposar que es creï una xarxa d’autobusos exprés, amb alta freqüència i carril segregat, així com construir carrils bus-VAO a les principals entrades de Barcelona. Per la seva banda, CiU proposa millorar la cobertura del transport públic a les zones industrials, mentre que ERC considera que cal dotar de carrils bus els principals eixos viaris i els corredors industrials congestionats i introduir serveis adaptats a les necessitats dels nuclis de població petits, tot garantint que almenys quedin connectats amb la capital de la seva comarca.

4. Bicicleta

En polítiques de foment de la bicicleta, ICV-EUiA i ERC són, de bon tros, les formacions parlamentàries que més mesures plantegen. Així, tant els ecosocialistes com els republicans aposten per permetre que la bicicleta pugui ser transportada en qualsevol mitjà ferroviari. ICV-EUiA, a més, proposa crear 1.200 km de carril bici i fomentar el sistema de bicicletes públiques, mentre que ERC considera que cal potenciar els recorreguts en bici, tot millorant la intermodalitat amb aquest mitjà, creant passarel·les a ponts i trams amb molt de trànsit i noves rutes a llocs amb valor paisatjístic i promovent espais per a l’aparcament de bicicletes dins dels edificis.

5. Tarifes

Pel que fa al cost del transport públic, CiU proposa rebaixar les tarifes als universitaris, mentre que ICV-EUiA planteja crear un abonament de viatges il·limitats per a estudiants. Per la seva banda, ERC proposa implantar la integració tarifària a tot Catalunya i incrementar els recursos públics destinats a transport públic, mentre que ICV-EUiA, a més de portar al seu programa electoral la implantació de la integració tarifària a tot Catalunya l’any 2012, defensa crear una gamma d’abonaments amb viatges il·limitats i fer possible que les empreses es desgravin els abonaments de transport dels seus treballadors. A més, tant CiU com ICV-EUiA aposten per impulsar la llei de finançament del transport públic. Finalment, per combatre el frau ICV-EUiA aposta per reintroduir la figura del revisor i incrementar el personal d’atenció al client.

6. Altres

CiU suggereix dur a terme un pla d’impuls de l’aeroport de Lleida-Alguaire. Així mateix, proposa fomentar el transport de mercaderies en tren i implantar un sistema de tarifació de mercaderies per carretera. Es refereix, sense citar-la expressament, a l’eurovinyeta. També ICV-EUiA defensa al seu programa electoral la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril i l’aplicació de l’eurovinyeta. Així mateix, els ecosocialistes proposen construir intercanviadors a Sagrera-Meridiana, Torrassa i Zona Universitària. Per la seva part, ERC pretèn potenciar els recorreguts a peu, garantir la connexió ferroviària amb Europa en ample internacional per a mercaderies i apostar per una línia ferroviària de mercaderies entre Algesires i Escandinàvia.2. Ferrocarril

Cabe destacar que precisamente las tres formaciones de que nos ocupamos hoy han apoyado a lo largo de esta legislatura que ahora acaba al Pla Tren 2014, elaborado por la PTP, de manera que en breve podría convertirse en la “hoja de ruta” del próximo gobierno de Catalunya. Así, tanto CiU como ICV-EUiA citan este plan ferroviario en sus programas electorales. De acuerdo con ello, CiU propone más oferta, más velocidad, más frecuencia, más accesibilidad y, en definitiva, un mejor servicio en el transporte público, mientras que ICV-EUiA se centra en aspectos de este plan como el soterramiento de la vía de tren en Sant Feliu de Llobregat, la construcción de un nuevo túnel de Rodalies, la cuadruplicación de vías y la prolongación de la línea R3 de Rodalies de L’Hospitalet de Llobregat a Castelldefels, por Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

Constatamos que, en materia de ampliaciones, ERC e ICV-EUiA sugieren muchas más prolongaciones que CiU, suponemos que porque ésta última, ante la posibilidad de llegar al poder, no quiere comprometerse a aquello que quizá no podrá cumplir. Así, tanto los republicanos como los ecosocialistas abogan por continuar construyendo la línea L9 de metro, así como prolongar la línea L1 hasta El Prat de Llobregat y la línea L2 hasta el aeropuerto. Además, la formación independentista defiende que la línea L4 llegue hasta La Sagrera. En relación con la línea L3, cabe destacar que ERC propone que se prolongue hasta Trinitat Vella por un lado y hasta Sant Feliu de Llobregat por el otro y que la línea L6 llegue hasta el Hospital de Sant Joan de Déu, aunque considera que convendría estudiar que fuese finalmente la línea L6 la que llegase hasta la capital del Baix Llobregat. Por su parte, ICV-EUiA considera que la línea L3 debería ampliarse por Esplugues de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat, mientras que la línea L6 debería hacerlo por Esplugues de Llobregat y Sant Boi de Llobregat. Los republicanos, además, plantean integrar a la red de metro la línea L12 hasta Castelldefels como alternativa a la línea de Rodalies entre Cornellà de Llobregat y Castelldefels. Sorprendentemente, tanto el programa electoral de ICV-EUiA como el de ERC incluyen como propuestas obras que ya se han ejecutado e inaugurado. Así, tanto ICV-EUiA como ERC hablan de hacer llegar la línea L5 hasta Vall d’Hebron, mientras que los ecosocialistas defienden también que la línea L2 se prolongue de Pep Ventura al centro de Badalona. Por otro lado, ICV-EUiA habla de ampliar los FGC de Sabadell y Terrassa, mientras que ERC plantea que lleguen hasta Castellar del Vallès y Matadepera, respectivamente. Además, ERC defiende que en Barcelona los FGC se amplíen de Plaça d’Espanya al Besòs y del Poblenou a la UAB, que se construya un nuevo túnel de maniobras en Plaça de Catalunya y que se creen nuevos puntos de enlace entre FGC y Rodalies.

En cuanto a la red ferroviaria del conjunto de Catalunya, ERC propone crear un sistema de Rodalies en las provincias de Tarragona y Girona, mientras que CiU e ICV-EUiA lo extenderían también a Lleida y, en el caso de los ecosocialistas, plantean hacerlo llegar, además, a la Catalunya Central para atender las necesidades de esta zona. Así, ERC propone estructurar una red de Rodalies propia entre Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell y otra entre Girona, Blanes, Figueres y el aeropuerto gerundense. Además, CiU defiende un sistema único de gestión ferroviaria en Catalunya, así como crear regionales de alta velocidad, cuadruplicar vías y construir apeaderos para hacer posible la existencia de trenes exprés y de carácter semidirecto, lo cual nos parece muy oportuno, pero se contradice con la gestión de FGC que llevaron a cabo los últimos gobiernos convergentes. Por su parte, ERC e ICV-EUiA apuestan por crear un operador ferroviario propio y construir el eje transversal ferroviario. Los ecosocialistas, además, plantean que las inversiones previstas inicialmente en carreteras se reconviertan en extensiones de la red ferroviaria convencional, mientras que ERC propone mejorar las frecuencias de paso y los horarios de Rodalies. Por su parte, ICV-EUiA plantea instalar trenes semidirectos entre Puigcerdà y Barcelona, en la línea de la medida puesta en marcha hace unas semanas. Los republicanos, además, plantean adaptar la red ferroviaria al ancho internacional, construir el Eix orbital ferroviari y estudiar la viabilidad del Eix ferroviari occidental entre Tortosa y Lleida, así como aumentar la capacidad del tramo comprendido entre Castellbisbal y Mollet del Vallès, renovar las líneas Barcelona-Manresa-Lleida, Reus-Mora d’Ebre y Vic-Puigcerdà y completar la red ferroviaria de alta velocidad de Tarragona a Alicante y de Girona a Perpiñán.

En cuanto al tranvía, tanto ERC como ICV-EUiA apuestan por implantar el tram-tren en Tarragona, Girona, el Vallès Occidental y el Bages, así como a lo largo de la Diagonal. Además, ICV-EUiA y ERC hablar de extender el Trambaix hasta Quatre Camins, pero mientras los ecosocialistas defienden que también llegue a El Prat de Llobregat, procedente de Cornellà de Llobregat, ERC apuesta por extenderlo desde esta última población hasta Sant Boi de Llobregat. Por último, los republicanos consideran que también convendría llevar el tranvía al puerto de Badalona, al World Trade Center y a Santa Coloma de Gramenet.

3. Transporte por carretera

En cuanto al bus, tanto CiU como ICV-EUiA y ERC sugieren estender los carriles bus-VAO, si bien los ecosocialistas y los republicanos concretan más esta cuestión, al proponer que se cree una red de autobuses exprés, con alta frecuencia y carril segregado, así como construir carriles bus-VAO en las principales entradas de Barcelona. Por su parte, CiU propone mejorar la cobertura del transporte público en las zonas industriales, mientras que ERC considera que hay que dotar de carriles bus los principales ejes viarios y los corredores industriales congestionados e introducir servicios adaptados a las necesidades de los núcleos de población pequeños, garantizando que al menos queden conectados con la capital de su comarca.

4. Bicicleta

En políticas de fomento de la bicicleta, ICV-EUiA y ERC son, con mucho, las formaciones parlamentarias que más medidas plantean. Así, tanto los ecosocialistas como los republicanos apuestan por permitir que la bicicleta pueda ser transportada en cualquier medio ferroviario. ICV-EUiA, además, propone crear 1.200 km de carril bici y fomentar el sistema de bicicletas públicas, mientras que ERC considera que hay que potenciar los recorridos en bici, mejorando la intermodalidad con este medio, creando pasarelas en puentes y tramos con mucho tráfico y nuevas rutas en lugares con valor paisajístico y promoviendo espacios para el aparcamiento de bicicletas dentro de los edificios.

5. Tarifas

En cuanto al coste del transporte público, CiU propone rebajar las tarifas a los universitarios, mientras que ICV-EUiA plantea crear un abono de viajes ilimitados para estudiantes. Por su parte, ERC propone implantar la integración tarifaria a toda Catalunya e incrementar los recursos públicos destinados a transporte público, mientras que ICV-EUiA, además de llevar en su programa electoral la implantación de la integración tarifaria en toda Catalunya en el año 2012, defiende crear una gama de abonos con viajes ilimitados y hacer posible que las empresas se desgraven los abonos de transporte de sus trabajadores. Además, tanto CiU como ICV-EUiA abogan por impulsar la ley de financiación del transporte público. Por último, para combatir el fraude ICV-EUiA apuesta por reintroducir la figura del revisor e incrementar el personal de atención al cliente.

6. Otros

CiU sugiere llevar a cabo un plan de impulso del aeropuerto de Lleida-Alguaire. Asimismo, propone fomentar el transporte de mercancías en tren e implantar un sistema de tarificación de mercancías por carretera. Se refiere, sin citarla expresamente, a la euroviñeta. También ICV-EUiA defiende en su programa electoral la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril y la aplicación de la euroviñeta. Asimismo, los ecosocialistas proponen construir intercambiadores en Sagrera-Meridiana, Torrassa y Zona Universitària. Por su parte, ERC pretende potenciar los recorridos a pie, garantizar la conexión ferroviaria con Europa en ancho internacional para mercancías y apostar por una línea ferroviaria de mercancías entre Algeciras y Escandinavia.

0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

11 thoughts on “Les propostes electorals (1): CiU, ERC i ICV-EUiA

 1. Albert, jo no estic tan segur… Tant de bo sigui així, però han posat tant d’èmfasi en la qüestió que són capaços de tornar a posar el límit a 120 km/h durant tot el dia, tot i que durant gran part del dia el trànsit no permeti superar els 100 km/h. En tot cas, el programa electoral de CiU era menys clar en aquest aspecte que el del PP. Així, Alicia Sánchez-Camacho defensava suprimir tant el límit de 80 km/h com la velocitat variable.

 2. Jo crec que sent un del punts estrella del programa electoral de CiU (ja té nassos la cosa!) sí que eliminaran el límit dels 80 km/h però no de manera radical: continuaran amb la velocitat variable però segurament augmentaran el màxim a 100 km/h, tot i que la major part del dia continuï sent el límit a 80. Dit d’una altra manera que de nit segurament podràs anar a 100 km/h però durant tot el dia seguirà sent 80 el límit.

 3. Si CiU (o cualquier otro) retiran los 80 km/h, confío en que se hagan responsables de las nuevas muertes, en el probable caso de que aumente la accidentalidad.

  Desconozco los motivos en los que justifican retirar dicha medida, aparte de la “libertad para correr más”.

 4. Una vez corregido, colgamos de nuevo el artículo con las propuestas en materia de movilidad de CiU, ICV-EUiA y, esta vez sí, ERC. Lamentamos el error y pedimos disculpas por ello.

 5. Tachikomakun, vaig cometre un “petit” error: confondre el programa electoral d’ERC amb el del PSC, i viceversa, de manera que al llarg del dia refaré l’article. Ho sento…

  Així les coses, en realitat les propostes del PSC seran les que no es distanciaran res del PDI, la qual cosa és positiva perquè significa que són coherents amb el que han fet fins ara, tot i que, en la meva opinió, és negatiu que continuïn defensant determinats projectes que s’han demostrat clarament millorables.

 6. Precisament avui llegeixo a la Vanguardia que la comisió europea portarà Espanya al tribunal de Luxemburg per la contaminació de l’aire, entre ells a Barcelona, Garraf i Vallés, no crec que puguin estar per orgues de treure la zona 80, de fet s’haurán de posar més seriosos.

  La política de metro de ERC no sembla distanciar-se res del PDI, sembla que no tinguin cap model propi. Tampoc veig gaire perque ICV vol portar rodalies “R3” a la Zona Universitaria si será a 3 parades de la Torrassa i no te continuitat amb la R3 nord.

 7. Pingback: Bitacoras.com