Per unir els tramvies, tot hi val menys la línia recta?

Des d’ecomovilidad.net Barcelona hem manifestat reiteradament que connectar el Trambaix amb el Trambesòs és, en la nostra opinió, un projecte estratègic per a la ciutat comtal i que hauria de fer-se en superfície i al llarg del tram central de l’Avinguda Diagonal, ja que seria la manera més ràpida d’enllaçar la xarxa de tramvies amb les línies L1, L2, L3, L4 i L5 de metro i L6 i L7 de FGC.

No obstant, en les darreres setmanes l’Ajuntament de Barcelona ha plantejat diferents alternatives per unir ambdues xarxes per altres carrers. En concret, s’ha parlat d’unir-los per Comte d’Urgell i Gran Via de les Corts Catalanes, per Comte d’Urgell, Provença, Passeig de Sant Joan i Gran Via de les Corts Catalanes o per Comte d’Urgell, Provença i Cartagena o Dos de Maig. A més, en el seu dia es va plantejar que circulés per Comte d’Urgell, Provença i Avinguda Diagonal. En qualsevol cas, a continuació repassarem els avantatges i els inconvenients de cadascun dels traçats que estan o han estat sobre la taula.

Per la Diagonal

Aquesta alternativa, amb la qual treballava l’Ajuntament de Barcelona a la passada legislatura, és, sens dubte, la més interessant de totes les que s’han plantejat fins ara, en tant que permetria obtenir la màxima rendibilitat a la inversió. A més, el traçat seria de només 3’8 km, davant dels 5 km de la resta de propostes. Per altra banda, si s’unissin els tramvies a través de la Diagonal s’evitaria recorreguts en ziga-zaga i es podria donar més protagonismes a la mobilitat sostenible. Un altre dels avantatges d’aquest traçat és que no se superposaria a l’oferta actual de bus i metro i que competiria no tant contra aquests mitjans, sinó contra els vehicles privats. I és que, amb una velocitat comercial de 16-17 km/h i circulant per una via la velocitat màxima de la qual està limitada a 50 km/h, es podria anar de Francesc Macià a Glòries en només 15 minuts.

Pel que fa als inconvenients de la unió de Trambaix i Trambesòs al llarg de la Diagonal, cal dir que probablement el més gran d’ells sigui que els tramvies no arribarien al centre mateix de la ciutat, aspecte que sí atén, com veurem, la proposta que suggereix que vagin per Comte d’Urgell i per Gran Via de les Corts Catalanes. El segon i darrer dels inconvenients que, en la nostra opinió, té aquesta proposta és que algunes persones podrien considerar-la defenestrada, després de la polèmica consulta ciutadana que hi va haver fa uns mesos en relació amb la reforma de la Diagonal. Aquest sembla ser el motiu pel qual l’alcalde, Xavier Trias, es nega categòricament a acceptar que el tramvia vagi per aquesta via. En la nostra opinió, però, la unió dels tramvies per l’Avinguda Diagonal segueix sent igualment necessària avui en dia.

Per Urgell, Provença i Diagonal

Sota el nostre punt de vista, aquest traçat no té avantatges respecte els altres. I és que, per una part, obligaria a recórrer 5 km per anar de Francesc Macià a Glòries, és a dir, 1’2 km més que el trajecte en línia recta. A més, se superposaria amb la línia L5 de metro entre Hospital Clínic i Verdaguer i utilitzaria el tram de la Diagonal que resulta semafòricament més complex, com és el comprès entre Passeig de Gràcia i Glòries, però no el més senzill, com ho és el que va de Francesc Macià a Passeig de Gràcia. Així mateix, cal dir que no arribaria al centre de Barcelona i obligaria a eliminar arbres a Provença i potser també el carril bici a Comte d’Urgell i a Provença.

Per Urgell, Provença, Passeig de Sant de Joan i Gran Via

Aquest traçat, que segons sembla és el preferit per Xavier Trias, no presenta avantatges destacables respecte a les altres alternatives plantejades. Els inconvenients, en canvi, són molts i de diferent índole. Així, com al cas anterior, obligaria a recórrer 5 km, se superposaria amb la línia L5 de metro, no passaria pel centre de la ciutat i suposaria l’eliminació d’arbres a Provença i potser també del carril bici a Comte d’Urgell i a Provença. Però, a més, durant el trajecte es produirien tres girs de 90 graus: a Comte d’Urgell – Provença, a Provença – Passeig de Sant Joan i a Passeig de Sant Joan – Gran Via de les Corts Catalanes. Així, amb una velocitat comercial de 13-14 km/h i en circular en part per vies la velocitat màxima de les quals està limitada a 30 km/h, de Francesc Macià a Glòries es trigaria 25 minuts, és a dir un 66% més que si circulés en línia recta. Cal destacar, per últim, que aquest traçat interferiria en grans vies (per exemple, creuaria en dues ocasions l’Avinguda Diagonal) i provocaria o podria provocar afectacions en diferents punts: a les urgències de l’Hospital Clínic, a una conducció d’aigua entre Comte d’Urgell i Passeig de Sant Joan, a una benzinera, a la connexió entre les línies L4 i L5 de metro i als pous de ventilació de l’AVE, entre d’altres.

Per Urgell, Provença i Cartagena o Dos de Maig

Sota el nostre punt de vista, tampoc aquesta és una alternativa interessant per connectar el Trambaix i el Trambesòs. De fet, és el traçat en què el tramvia més se superposa amb la línia L5 de metro. Concretament, al llarg de tres parades: d’Hospital Clínic a Sagrada Família. No obstant, el fet que passés no només davant de La Pedrera, sinó també del temple de la Sagrada Família, constitueix l’unic punt al seu favor, en tant que podria ser utilitzat per molts turistes. En la nostra opinió, però, això no compensaria els nombrosos inconvenients que planteja. I és que el seu recorregut seria de 5 km, faria dos girs de 90 graus, no passaria pel centre de Barcelona i obligaria a eliminar arbres i potser també carrils bici.

Per Urgell i Gran Via

En la nostra opinió, aquesta és una opció interessant, tot i que per darrera de l’alternativa en línia recta per la Diagonal. I és que si el Trambaix i el Trambesòs s’unissin per Comte d’Urgell i per Gran Via de les Corts Catalanes es donarien dversos elements positius, i també algun de negatiu. Entre els positius podem citar el fet que la seva implantació resultaria més fàcil que qualsevol de les alternatives plantejades per Provença, ja que afectaria menys al trànsit. També és positiu el fet que els tramvies podrien circular a una velocitat comercial de 15-16 km/h, per la qual cosa unirien Francesc Macià i Glòries en uns 20 minuts. Així mateix, existiria un únic gir de 90 graus. El gran avantatge d’aquest traçat és, però, que passaria pel centre mateix de Barcelona, amb una parada a Gran Via de les Corts Catalanes – Passeig de Gràcia, on es podria enllaçar còmodament amb les línies R1, R3 i R4 de Rodalies. A més, aquesta proposta permetria connectar en pocs minuts el 22@ amb FGC, amb Rodalies i amb el centre de Barcelona.

Entre els inconvenients d’aquest traçat caldria citar que se superposa parcialment amb les línies L1 i L2 de metro, així com amb els busos de les línies 7 i 56 i, en el futur, amb els eixos de Comte d’Urgell i de Gran Via de les Corts Catalanes de la xarxa ortogonal de busos. Així mateix, sembla ser que el traçat del tramvia per Comte d’Urgell obligaria a reubicar el carril bici d’aquesta via.

Conclusions

Com hem posat de manifest, no totes les alternatives que ha estudiat en els darrers mesos l’Ajuntament de Barcelona per connectar el Trambaix i el Trambesòs són positives. Per això, hauria d’imperar la sensatesa, de manera que es recuperés el projecte d’unió per la Diagonal o que, en el seu defecte, s’optés per l’alternativa de Comte d’Urgell – Gran Via de les Corts Catalanes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

5 thoughts on “Per unir els tramvies, tot hi val menys la línia recta?

  1. Yo estaba pensando lo mismo mientras leía el artículo. ¿Por qué no los dos trazados, por Diagonal y por Comte d’Urgell-Gran Via?

    Pero está claro que eso no lo van a hacer. Por lo tanto, si sólo harán un trazado, éste debería ser sí o sí, por la Diagonal. Y no entiendo la cerrazón del actual alcalde. Tenemos unos políticos que, cuando quieren, saben vender una cosa por otra y decir «digo» donde antes dijeron «Diego». Por tanto, el actual equipo municipal podría perfectamente hacer el trazado por Diagonal desvinculando totalmente este proyecto de la polémica del referéndum sobre la reforma de dicha avenida de la pasada legislatura. Pero está claro que cuando no hay voluntad, no hay voluntad.

  2. Dejando claro que la conexión de ambas redes a través de la Diagonal me parece irrenunciable, también creo que no me parece malo el trazado por Gran Via y Urgell. Facilitaría el acceso directo al centro de la ciudad sin tener que enlazar con el metro y le daría al Tram una visibilidad enorme, al atravesar el centro de la ciudad, por pleno paseo de Gràcia y tan cerca de plaza Catalunya.

    Si nuestros políticos creyeran realmente en el tranvía como los de otras ciudades europeas, quizás no habría que optar por uno o por otro. Qué bien estaría que se hicieran los dos, ¿Verdad?

    1. Totalmente de acuerdo, pero me temo que, si finalmente se unen los tranvías, no se opte ni por Diagonal ni por Urgell – Gran Via…

  3. Pingback: Bitacoras.com